Home Agile Szkolenia SAFe

Szkolenia SAFe

autor Łukasz Doliński
10 min. czytania

O szkoleniach SAFe i ich roli we wdrażaniu metodyki.

Strategię implementacji SAFe’a, zalecaną przez jego autorów, można uprościć do stwierdzenia: przeszkol liderów, zidentyfikuj strumienie wartości i Pociągi Wdrożeń (Agile Release Trains), przeszkól zespoły agile’owe i uruchom pierwszy pociąg (ART). Zachęca się, aby organizacje przeprowadzały wdrożenia własnymi siłami i zamiast bazować na konsultantach zewnętrznych opierały tą trudną zmianę na osobach, które znają specyfikę danego środowiska od podszewki. Wychodzi się z założenia, że szybsze, łatwiejsze, efektywniejsze i ogólnie korzystniejsze jest nauczenie własnych pracowników mechanizmów SAFe’a niż konsultantów uczenie organizacji. Przy takim podejściu, szkolenia SAFe nabierają szczególnej wagi. Dlatego też katalog usług i produktów Scaled Agile Inc. jest wypełniony programami szkoleniowymi i materiałami do pracy własnej, a nie usługami doradczymi.

Poniżej wszystkie szkolenia SAFe ułożone w sugerowanej kolejności wdrażania.

Opisy są krótkie i prezentują moje subiektywne opinie na ich temat, przy każdej pozycji znajduje się dodatkowo odnośnik do materiałów źródłowych.

Nazwa szkolenia: Implementing SAFe

Nazwa certyfikatu: SAFe Program Consultant

Grupa docelowa: Konsultanci SAFe

Opis z mojej perspektywy, jako SPC:

Jest to bardzo nietypowe szkolenie mocno odstające od większości szkoleń z frameworków, jakie możemy znaleźć na rynku. Implementing SAFe kształci konsultantów mających cechować się zarówno znajomością mechanizmów SAFe’a, jak i doświadczeniem w pracy z agile pozwalającym na operacyjne przeprowadzenie wdrożenia w organizacji. Jest to intensywny 4-dniowy trening, w formule train the trainers, kończący się dość wymagającym egzaminem. Po jego ukończeniu uczestnicy posiadają wiedzę, akredytację oraz narzędzia umożliwiające prowadzenie pozostałych szkoleń SAFe i wdrażanie jego mechanizmów. Żeby móc pełnić rolę wewnętrznych konsultantów oraz efektywnie wywiązywać się z tak szerokiego zakresu obowiązków uczestnicy powinni, poza znajomością SAFe’a, charakteryzować się głębokim zrozumieniem procesów wytwarzania oprogramowania, zarządzania projektami i zwinności w szczególności.

Specyfika SAFe’a polega na tym, że bez pośrednictwa SPC nie ma możliwości uczestnictwa w akredytowanym szkoleniu i przystąpienia do certyfikacji (w przeciwieństwie np. do certyfikatów sygnowanych przez Scrum.org do których dostęp nie wymaga pośrednictwa).

Scaled Agile Inc. wprowadziło rolę SAFe Program Consultant i zachęca organizacje do przeprowadzenia wdrożeń własnymi siłami, gdyż samo w  swoim modelu biznesowym nie nastawia się na usługi konsultingowe. Nie mniej jednak SPC mogą z powodzeniem pełnić również rolę zewnętrznych trenerów i konsultantów.

Jeśli organizacja, przy wdrażaniu SAFe, planuje korzystać jedynie z własnych coachów, to wykształcenie SPC jest pierwszym i niezbędnym krokiem do implementacji tego frameworka.

Szczegóły szkolenia SAFe:

Nazwa szkolenia: Leading SAFe

Nazwa certyfikatu: SAFe Agilist

Grupa docelowa: Liderzy agile w organizacji

Opis:

Szkolenie Leading SAFe przeznaczone jest dla osób, które są budują w swoich organizacjach kulturę lean i agile, będąc motorem wdrażania zwinnego podejścia do rozwoju produktów. Ideą tego szkolenia jest zaktywizowanie liderów, którzy przygotują podatny grunt pod implementację SAFe’a, we wszystkich domenach organizacji. Częściowo są to osoby, które będę pełniły kluczowe role SAFe’owe, częściowo te bezpośrednio wdrażające go, a częściowo po prostu, te które będą swoim aurotytetem wspierały praktyki lean i agile nawet jeśli nie będą pełniły określonej roli w modelu SAFe. Jako, że SAFe jest przeznaczony do dużo szerszego grona interesariuszy niż tylko zespoły deweloperskie i działy technologiczne, wsparcie liderów reprezentujących różne piony i poziomy organizacyjne jest kluczowe dla funkcjonowania agile w skali.

Szczegóły szkolenia:

ProPM Project Management Leading SAFe

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie Leading SAFe®

Nazwy szkoleń: SAFe Scrum Master i SAFe Advanced Scrum Master

Nazwa certyfikatów: SAFe Scrum Master i SAFe Advanced Scrum Master

Grupa docelowa: Scrum Masterzy

Opis bardzo subiektywny:

Są to dwa szkolenia dedykowane kolejno początkującym i doświadczonym Scrum Masterom. Jakkolwiek pierwsze kierowane jest do osób rozpoczynających dopiero swoją pracę z agilem i tą rolą, a to drugie celuje w potrzeby już nieco doświadczonych Scrum Masterów, to oba skupiają się na pełnieniu roli SMa w kontekście całej organizacji.

Moje obserwacje są takie, że najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy za SAFe’a będą się brali już w miarę doświadczeni Scrum Masterzy, którzy śmiało mogą od razu przejść do szkolenia Advanced. Scrum Masteringu nie nauczy żadne z tych szkoleń, więc uczestnicy z założenia powinni mieć już wiedzą i pewne doświadczenie, a z takim kapitałem mogą od razu przejść do szkolenia Advanced Scrum Master i skupić się na funkcjonowaniu tej roli w skali, a w szczególności w środowisku opartym o Scaled Agile Framework.

Szczegóły szkoleń SAFe’owych dla Scrum Masterów:

ProPM Project Management SAFe Scrum Master

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenia SAFe Scrum Master

Nazwa szkolenia: SAFe Product Owner/ Product Manager

Nazwa certyfikatu: SAFe PO/PM

Grupa docelowa: właściciele biznesowi, osoby zarządzające produktami, Product Ownerzy, analitycy biznesowi

Opis:

Szkolenie to przygotowuje wszystkie osoby, które będą w formule SAFe brały udział w zarządzaniu wartością rozwijanych produktów. Są to obecni i przyszli właściciele biznesowi strumieni wartości i linii produktowych, liderzy biznesowi projektów, managerowie zarządzający produktami na poziomie strategicznym (wizja, strategia rynkowa, pricing…), architekci biznesowi rozwiązań definiujący ich główne cechy, analitycy i Product Ownerzy projektujący poszczególne komponenty i funkcjonalności produktów. Każda osoba, która będzie w modelu SAFe’owym brała udział w definiowaniu produktów znajdzie w tym szkoleniu wiele cennych informacji odnośnie tego, jak zarządzać wartością dostarczaną przez zespoły deweloperskie.

Szczegóły szkolenia SAFe:

Nazwa szkolenia: SAFe for Teams

Nazwa certyfikatu: SAFe Practitioner

Grupa docelowa: Zespoły zwinne funkcjonujące w wielozespołowych projektach i przedsięwzięciach angażujących wiele domen danej organizacji.

Opis:

Szkolenie to przygotowuje zespoły zwinne (deweloperów w szerokim pojęciu, czyli oprócz programistów i adminów również analityków, UXów, testerów, itd.) niezależnie od tego, czy stosują one Kanbana, Scruma, Scrum-Bana, XP, czy inne zwinne podejście, do funkcjonowania w skali całej organizacji i w środowisku dużych rozwiązań angażujących wiele zespołów deweloperskich. Uczy jak planować i realizować prace w ramach zwinnego programu zwanego Agile Release Train.

Szczegóły szkolenia SAFe:

Nazwa szkolenia: SAFe Release Train Engineer

Nazwa certyfikatu: SAFe Certified Release Train Engineer

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób pełniących lub mających w przyszłości pełnić rolę Release Train Engineer, czyli agile’owego odpowiednika Kierownika Programu.

Opis:

Szkolenie to uczy, jak być efektywnym Scrum Masterem Scrum Masterów i koordynować w ramach Pociągu Wdrożeń działania biznesu i technologii w celu optymalizacji wartości dostarczanej w kolejnych Przyrostach Programu. Przygotowuje też RTE do koordynacji wielu programów w ramach dużych rozwiązań i strumieni wartości. Rolę Release Train Engineer’a możemy traktować jako Kierownika  

Szczegóły szkolenia:

ProPM Project Management Leading SAFe

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenia SAFe

Zamiast podsumowania

Wszystkie wymienione szkolenia SAFe, mniej więcej w siedemdziesięciu procentach obejmują ten sam materiał bazowy (SAFe z lotu ptaka, lean-agile mindset, pryncypia, główne komponenty, PI Panning). Przedstawiany jest on każdorazowo z perspektywy danej roli, nie mniej jednak osoba chcąca skorzystać z dwóch różnych szkoleń (np. SAFe Scrum Master i dodatkowo SAFe PO/PM) wynudzi się na tym drugim, jak diabeł na różańcu. Trenerzy posiadający akredytację nie mogą zmieniać licencjonowanych materiałów, dzięki czemu szkolenia SAFe są spójne, zgodne z intencjami frameworka i skutecznie przygotowują uczestników do certyfikacji.

You may also like

Zostaw komentarz