Home Współpraca

Współpraca

autor Andrzej Gajewski

Jeśli lubisz projekty, jeśli lubisz dziedzinę zarządzania projektami, masz doświadczenie, którym chcesz się podzielić .. to miejsce jest dla Ciebie.

Why?

Dziedzina zarządzania projektami to złożona materia. Zależy od wielu czynników, złożoności przedsięwzięć, środowiska w którym projekty są realizowane, kultury organizacji w których przychodzi nam działać. To wszystko wpływa na wybór metod, framework’ów czy technik. A na końcu, a może na początku, realizujemy projekty z ludźmi (na pewno na początku).

Chcemy szerzyć wiedzę z zarządzania projektami.

How?

Szukamy osób, które chcą swoje doświadczenia i spostrzeżenia projektowe przekładać na treść pisaną (lub inną) i publikować ją w ramach tego serwisu. Interesuje nas wszystko co jest elementem tej dziedziny. Co z naszej, ale szczególnie z Twojej perspektywy, jest wartością dla osób, które doświadczają projektów.

By łapać „TO” czyli projekty i treści dotyczące projektów umieścić w jakieś ramy postanowiliśmy posłużyć się Wytycznymi Kompetencji IPMA (ICB 4.0). Dlaczego? To inna historia. Najważniejsze, że w centrum stawia człowieka, projekt managera, a on nie może koncentrować się tylko na harmonogramie.

Poniżej obszary u tematy w ramach Wytycznych Kompetencji IPMA

Perspektywa

 1. Strategia
 2. Nadzór zarządczy, struktury i procesy
 3. Zgodność, normy i przepisy
 4. Układy sił i interesów
 5. Kultura i wartości

Ludzie

 1. Autorefleksja i zarządzanie sobą
 2. Spójność wewnętrzna i rzetelność
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Relacje i zaangażowanie
 5. Przywództwo
 6. Praca zespołowa
 7. Konflikt i kryzys
 8. Przedsiębiorczość i kreatywność
 9. Negocjacje
 10. Orientacja na wyniki

Praktyka

 1. Definiowanie projektu/programu/portfela
 2. Wymagania cele i korzyści
 3. Zakres
 4. Zarządzanie czasem w projekcie
 5. Organizacja projektu i komunikacja
 6. Jakość
 7. Finanse
 8. Zasoby
 9. Zamówienia, kontrakty i współpraca
 10. Planowanie i kontrola
 11. Ryzyko
 12. Interesariusze
 13. Zmiana i transformacja

What?

Jeśli chcesz pisać o projektach skontaktuj się z niami. Napewno wypracujemy wspólną płaszczyznę działań. Kontakt.

Zapraszamy do kontaktu także w każdej innej sprawie. Rozwijajmy razem projekty.