Home Blog Kariera Project Managera

Kariera Project Managera

autor Andrzej Gajewski
6 min. czytania

Kariera Project Managera! Jesteś już Project Managerem, wykonujesz wymarzony zawód. Praca jest dynamiczna i ciekawa, a każdy dzień niesie nowe wydarzenia w projekcie i nie przypomina wcześniejszych. Jest interesująco. Co dalej?

Udało Ci się już okiełznać środowisko, poznać ludzi, z którymi pracujesz i wiesz jak współdziałać dla odniesienia maksymalnych efektów. Twój projekt/y są “poukładane” – panuje w nich porządek, działania są przewidywalne, czujesz się Panem/Panią w swoim centrum kontroli lotów. Idzie Ci świetnie. Ale …

Czasami jako Projekt Manager, planując strategicznie, widząc, rysując, czy wyobrażając swoje cele, te zawodowe, zastanawiasz się – co dalej? Co będziesz robić za kilka lat? Jak ma rozwijać się Twoja kariera – kariera Project Managera? Jak zdobywać kolejne szczeble? Piąć się w górę czy może pozostać na tym samym poziomie i bardziej rozwijać się na innych polach – rozwój poziomy czy pionowy?

Zastanawiając się nad możliwościami, także własnymi, szukając ścieżki rozwoju w dynamicznych czasach konkurencji biznesowej, rzucam ziarnko rozwiązań jakie mi przyszły do głowy dla ułatwienia decyzji kolejnym Kierownikom Projektu. Być może coś umknęło mojej uwadze i wizja nie jest kompletna. Zawsze można podyskutować i uzupełnić mapę.

„Bo mapa nie jest terenem”.

Kierunek I. Kariera Project Managera – rola w projekcie i wielkość projektu

Wydaje się, że ten kierunek jest najbardziej oczywisty. Wzrastanie Koordynatora Projektu (Lider Projektu, Kierownika Projektu) wraz z projektem. Powierzanie mu coraz trudniejszych i większych zadań. Jednak zanim do tego dojdzie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że sama rola może być różnie definiowana.

W zależności od organizacji, zakres obowiązków i odpowiedzialności jaka jest kierowana w stronę osoby zarządzającej projektem może być różna. Stąd też pozwoliłem sobie na nazwy, które w mojej opinii, wyglądają w ten sposób Koordynator Projekty, Lider Projektu i Kierownik Projektu.

Kariera Project Managera
Wzrost wraz z wielkością projektu i zakresem odpowiedzialności

Koordynator jako osoba, która skupia się na skoordynowaniu prac i zachowaniu spójności na poziomie komunikacji. Nacisk głównie kładzie na utrzymanie w danym miejscu i czasie działań tak by zamknąć je w odpowiednim przedziale czasowym. Jednak realizacja przypisana jest do jednostek organizacyjnych, które odpowiadają za ich dostarczenie. Bardzo dobrze widoczne w strukturach macierzowych (struktura macierzowa słaba).

Lider projektu ma większą swobodę, ponieważ zespół, przynajmniej częściowo został zaadresowany do projektu, jednak wykonanie zadań nadal związane jest z komunikacją miedzy nim a właścicielem, przełożonym osób które pracują w projekcie. Zależność między tymi osobami powoduje, że negocjacje o dostępności osób w projekcie są permanentne (struktura macierzowa zrównoważona), do tego dochodzi spójność celów jednostek organizacyjnych i Lidera projektu.

Kierownik projektu jest w pełni odpowiedzialny za realizację projektu, z nadanymi stopniami swobody lub obszarami decyzji menedżerskich podczas realizacji. Zespół nadal może występować w strukturze macierzowej jednak jest on oddelegowany w określonym zakresie do prac projektowych (% zaangażowania). Spójne cele organizacji powinny tu pomagać w realizacji działań projektowych.

Zapraszamy na szkolenie

Szkolenie z Zarządzania Projektami

Jak widzisz, ciężko porównywać te role tym bardziej, że bardzo często są one nazwane tak samo – Project Manager. Dotknąłem tylko jednej sfery jaką jest przypisanie zasobów do projektu i relacja między nimi a osobą prowadzącą projekt. Dopiero zakres obowiązków jaki jest do wykonania, szczegółowa analiza działań, narzędzi i wypracowywanych elementów (produktów zarządczych) pokaże, o jakiej roli tak naprawdę mówimy. Do tego należy dołożyć fakt, że wiele organizacji nie rozumie złożonej formuły projektowej co powoduje, że bardzo często stanowisko (łatka, naklejka) Project Manager jest przedmiotem rozdawnictwa. W ten sposób psuje się rynek specjalistów.

Skoro znamy już obszar, widzimy różnice, jak to się przekłada na rozwój?

Pewnie już to zauważasz. Koordynator Projektu, potem Lider Projektu i Kierownik Projektu. Kolejne szczeble będą zależne od zdobywanej wiedzy i obszarów biznesowych. Musisz nastawić się na prowadzenie coraz to większych i skomplikowanych projektów pod kątem dziedzinowym i zakresowym, a także liczby interesariuszy zainteresowanych wynikiem projektu no i zespołu czyli liczba osób biorących udział w projekcie.
Po projektach przyjdą programy – wiele równolegle prowadzonych projektów dla zrealizowania wspólnego celu i współpraca z innymi Project Managerami. A w kolejnym kroku portfele projektów gdzie pogodzić trzeba będzie wiele projektów dla maksymalizowania wartości biznesowej jaką organizacja może uzyskać z prowadzenia wielu projektów na raz.

Kierunek II. Kariera Project Managera – rozwój operacyjno-administracyjny

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu projektów, sposobu ich prowadzenia i optymalizacji ich działania może skutkować, zaowocować otwarciem ścieżki pionowej operacyjno-administracyjnej – odpowiedzialność za jednostkę prowadzącą projekty. Kierownik Biura Zarządzania Projektami lub wyższe stanowisko. Ulokowane w strukturze organizacyjnej, w zależności od dojrzałości projektowej organizacji, albo w jednym z pionów biznesowych albo pod samym Zarządem. Dowodzenie jednostką organizacyjną to kolejny kierunek rozwoju – kariera Projekt Managera kierunek II.

Kariera Project Managera
Kierownik Biura Zarządzania Projektami lub wyższe stanowisko

Zadaniem takiej jednostki jest najbardziej optymalne zarządzanie projektami. Dostosowanie tempa ich realizacji, dostarczanie wiedzy metodycznej, monitorowanie postępów i raportowanie w spójny i usystematyzowany sposób dla potrzeb najwyższego kierownictwa i menedżerów zaangażowanych w projekty. W tym obszarze znaleźć można także jednostkę wspierającą zarządzanie projektami i Kierowników Projektów czyli PMO.

Kierunek III. Kariera Project Managera – specjalizacja

Czym dla mnie jest specjalizacja? Zarządzanie projektami można traktować jako dziedzinę specjalistyczną gdzie Kierownik Projektu jest specem od prowadzenia przedsięwzięć, jednak nie zawsze ma pełną wiedzę biznesową. Dla mnie jednak jest to jeden z elementów wiedzy menedżerskiej, jaki powinien być rozwijany wśród kompetencji menedżerskich. Wiedza i umiejętności z tego obszaru mają wspierać zarządzających do ujednoliconego definiowania nowych inicjatyw, zmian biznesowych oraz budować porozumienie między Project Managerem a kierownictwem dla jednoznacznego zrozumienia ról projektowych i sprawnego wdrażania zmian.

Jeśli tak spojrzymy na specjalizację, wiedza z obszaru project management da Kierownikowi Projektu bazę do rozwijania się w strukturach biznesowych. Poznanie specyfiki biznesowej i nałożenie jej (jak dodatkowa warstwa) na działania projektowe pozwoli na obsadzanie ról i właścicielstwo biznesowe zmian – Właściciel Biznesowy/Product Owner/Lider Biznesowy Projetu. Role te są ściśle związane z dostarczaniem korzyści dla organizacji, definicji celów biznesowych i rozwoju produktów lub obszarów biznesowych realizowanych poprzez projekty. Sukcesy w tym obszarze mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji i otworzyć ścieżkę do kolejnych stanowisk … i być może nawet objęcia roli Sponsora w niektórych projektach.

Jak widzisz ścieżek kariery Project Managera jest kilka, a zatem możliwości także. Dziedzina związana z zarządzaniem projektowym, przez swoją multidyscyplinarność buduje wiele ciekawych scenariuszy. Śmiało mogę powiedzieć, że wspiera w każdej dziedzinie zarządzania dostarczając narzędzi i technik, dzięki temu dając wiele ciekawych perspektyw do rozwoju.

You may also like