Home Agile Jak przeprowadzić spotkanie StandUp

Jak przeprowadzić spotkanie StandUp

autor Andrzej Gajewski
6 min. czytania

Co to jest Spotkanie Standup?

Spotkanie Standup w zarządzaniu projektami to krótkie, codzienne spotkanie zespołu projektowego, podczas którego członkowie zespołu dzielą się informacjami na temat postępów pracy, planowanych zadań oraz ewentualnych problemów lub przeszkód, które mogą wpływać na realizację projektu.

Spotkania standup są zwykle prowadzone w formie krótkiej rozmowy, w której każdy członek zespołu odpowiada na trzy główne pytania:

 1. Co zrobiłem od ostatniego spotkania?
 2. Co planuję zrobić do kolejnego spotkania?
 3. Czy mam jakiekolwiek przeszkody lub problemy, które mogą wpłynąć na moją pracę?

Celem spotkań standup jest utrzymanie regularnej komunikacji w zespole, identyfikacja ewentualnych problemów i osiągnięcie lepszej synchronizacji pracy. Standupy pomagają zespołowi projektowemu być na bieżąco z postępami, zapewniają szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów oraz umożliwiają skoordynowanie działań w celu osiągnięcia celów projektu.

Kto powinien prowadzić spotkanie StandUp?

Standup powinien być prowadzony przez Scrum Mastera lub przez Członka Zespołu, który ma doświadczenie w prowadzeniu spotkań i dobrą znajomość metodyki Scrum lub innej metodyki wg. której realizowany jest projekt.

Osoba prowadząca powinna mieć umiejętność utrzymania porządku i skoncentrowania się na najważniejszych tematach, a także umiejętność motywowania zespołu do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Jaka jest agenda spotkania StandUp?

Agenda spotkania standup może się różnić w zależności od zespołu i rodzaju projektu, ale ogólnie składa się z następujących punktów:

 1. Powitanie i rozpoczęcie spotkania
 2. Przedstawienie celu spotkania i przypomnienie o zasadach standupu
 3. Krótkie podsumowanie postępów zespołu od ostatniego spotkania standup
 4. Przedstawienie planów na dzień lub okres, na który dotyczy spotkanie
 5. Zgłoszenie ewentualnych przeszkód, które mogą wpływać na postęp pracy i prośba o pomoc lub wsparcie w ich rozwiązaniu
 6. Krótkie omówienie innych ważnych informacji lub aktualizacji
 7. Zakończenie spotkania i podsumowanie najważniejszych ustaleń

Warto pamiętać, że spotkanie standup powinno być krótkie i skupić się na najważniejszych aspektach pracy. Celem jest wymiana informacji, identyfikacja ewentualnych problemów i utrzymanie transparentności w zespole.

Ile czasu powinno trwać spotkanie StandUp?

Czas trwania spotkania standup zależy od wielu czynników, takich jak liczba uczestników, kompleksowość projektu i ilość informacji do przekazania. Ogólnie rzecz biorąc, spotkanie standup powinno trwać około 15 minut. Jest to wystarczający czas, aby każdy członek zespołu mógł przedstawić swoje postępy, problemy i plany na najbliższy dzień. Ważne jest, aby spotkanie było krótkie i skoncentrowane, aby umożliwić zespołowi szybkie synchronizowanie się i dalszą pracę.

Czy StandUp powinien być na stojąco?

Tak, spotkanie standup powinno odbywać się na stojąco. Stojące spotkanie standup ma na celu pobudzenie energii i aktywności uczestników. Wykazuje się większą dynamiką i skraca czas trwania spotkania, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych zespołów. Stojące spotkanie może również promować większą interakcję i zaangażowanie uczestników.

Spotkanie StandUp – dobre praktyki

 1. Przygotuj się przed spotkaniem. Przejrzyj notatki z poprzednich spotkań, sprawdź postęp prac, zidentyfikuj problemy i zdobądź informacje, które mogą być przydatne podczas spotkania.
 2. Skup się na najważniejszych zagadnieniach. Standup powinien być krótki i skoncentrowany na najważniejszych sprawach. Przygotuj się do omówienia kluczowych punktów, które wymagają uwagi i wyjaśnienia.
 3. Sprecyzuj cele i oczekiwania. Przed spotkaniem upewnij się, że wszyscy wiedzą, jakie są cele spotkania i czego oczekuje się od każdego uczestnika. To pomoże utrzymać spotkanie na właściwej ścieżce i zapewnić, że wszyscy będą miały jasność co do swoich zadań.
 4. Zbierz informacje przed spotkaniem. Skontaktuj się z członkami zespołu przed spotkaniem i dowiedz się, jakie są ich aktualne postępy, problemy, wyzwania i sukcesy. To pozwoli Ci na lepsze zrozumienie, jak radzą sobie i jakie wsparcie mogą potrzebować.
 5. Zadaj pytania. Podczas spotkania zadawaj pytania, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji i zrozumieć, jakie są bieżące problemy i wyzwania. To pomoże Ci podjąć odpowiednie działania i dopasować strategię zarządzania projektami.
 6. Utrzymuj spotkanie krótkie i konkretnie. Standup powinien być krótkim i skoncentrowanym spotkaniem. Ustal limit czasu na każdego uczestnika, aby uniknąć rozpisywania się i skupić się na najważniejszych informacjach.
 7. Bądź dostępny dla swojego zespołu. Standup to doskonała okazja do udzielenia wsparcia i pomocy swojemu zespołowi. Bądź dostępny, aby odpowiedzieć na pytania, rozwiązać problemy i zapewnić, że wszyscy mają wszystkie niezbędne zasoby do wykonania swojej pracy.
 8. Bądź obiektywny i konstruktywny. Standup powinien być miejscem, gdzie każdy może dzielić się swoimi postępami, sukcesami, problemami i obawami. Bądź obiektywny i konstruktywny w swoim podejściu, aby pomóc zespołowi znaleźć rozwiązania i kontynuować postęp.
 9. Zanotuj główne wnioski i działania. Podczas spotkania sporządzaj notatki, aby zapisać główne wnioski, decyzje i ustalenia. To pomoże Ci śledzić postęp projektu i zapewnić, że wszyscy mają jasność co do kolejnych kroków.
 10. Działaj na podstawie spotkania. Po zakończeniu spotkania podziel się notatkami i ustaleniami z zespołem, a także podjęte działania. Upewnij się, że wszyscy mają jasność co do swoich zadań i terminów, aby projekt mógł kontynuować się zgodnie z planem.

You may also like